PARP podsumowuje: 21 mln zł dla MŚP na ochronę własności przemysłowej z  Programu Inteligentny Rozwój - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pt. „Wdrożenie oprogramowania realizującego interaktywne, innowacyjne procesy dotyczące gry w squasha i wsparcia prowadzenia przedsiębiorstwa.”

 Cel projektu:                Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowej wykorzystującej technologię cyfrową w postaci oprogramowania w zakresie interaktywnego sportu w dyscyplinie sportowej squash w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach rosnącej konkurencji, cyfryzacji usług oraz występowania epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

 

Planowane efekty:     Realizacja potrzeb zdefiniowanych przez Wnioskodawcę pozwoli firmie na usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwem (również w czasach zagrożenia epidemiologicznego); ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; zwiększenie atrakcyjności usług świadczonych przez firmę; rozszerzenie grona klientów.

 

 

 

Termin realizacji:
01.06.2022 – 31.05.2023


Wartość projektu:
299 545,00 zł


Kwota dofinansowania:
254 613,25 zł